SABE Psykologkonsult

Sara Bergman, Leg. psykolog

Utredningar

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Denna intention som den uttrycks i skollagen är svår att få till på många skolor. Vi tampas med balansen mellan behovet av individuella kartläggningar och ett systematiskt hälsofrämjande arbete på grupp och organisationsnivå. Med en bakgrund i såväl elevhälsa som barnneurologi och neuropsykiatri erbjuder jag er möjligheten att lägga ut psykologbedömningar på extern part så att elevhälsans psykologer får större möjligheter att delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på er skola.

Mina utredningar utgår från ett helhetsperspektiv där individuella förutsättningar måste förstås i sitt sammanhang. Därför ingår alltid uppföljande träffar med relevant skolpersonal för att säkerställa att utredningen får effekt.Hälso- och sjukvårdsverksamhet

När psykolog utför arbete inom hälso-och sjukvård gäller andra lagar än vid exempelvis handledning eller verksamhetsutveckling. Bland annat måste verksamheten vara registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vidare skall det finnas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Patientsäkerhetsberättelse skall upprättas årligen.

Patientjournal upprättas i journalsystem som följer gällande lagar.