SABE Psykologkonsult

Sara Bergman, Leg. psykolog

Konsultation och Handledning

Jag har lång erfarenhet av handledning på elevhälsans område och är väl insatt i lagar och styrdokument som rör skolan och som utgör de yttre ramarna för arbetet. Dock är fokus under handledning de mer svårfångade processer som inte enkelt går att punkta ner.

Ni är välkomna enskilt eller i grupp. Tillsammans utforskar vi era dilemman och hur ni kan komma vidare i ert arbete.

Som ledare behöver man ibland hjälp med att sortera sina tankar för att komma vidare. Vardagen rusar på och många beslut tas i farten. Att sitta ner en stund med en neutral part och reflektera över hur och varför man fattar de beslut man gör är ofta väl investerad tid. Ibland har man ett särskilt dilemma man brottas med; personal man inte vet hur man ska nå, eller en utvecklingssatsning man funderar på att implementera.

Första tillfället är alltid ett kostnadsfritt sonderingsmöte.